Servicearbeider


SERVICEARBEIDER

Norsk Takmontasje utfører alle typer servicearbeider på alle typer tak.
Tette lekkasjer, bytte beslag, rense takrenner, montere snøfangere, montere takstiger, skifte ut enkelte takstein.
Norsk Takmontasje har egen serviceavdeling som håndterer slike oppdrag.