Tak i Hamar ferdigstillet. Zanda Arktis

Tak i Hamar ferdigstillet. Zanda Arktis